Zaměření skutečného stavu objektu

Zhotovujeme kompletní stavební dokumentaci objektu pro účely rekonstrukce, pasportizace atp. Zaměření (půdorysy, řezy, pohledy, střešní nadhledy v měřítku většinou 1:50 ) odevzdáváme digitálně ve formátu dvg, pdf a také jako tištěné paré.

Nezávazná poptávka

Zaměření památkově chráněných objektů

Od začátku činnosti naší kanceláře jsme se specializovali na stavební zaměření památkově chráněných objektů, zejména v Praze. Dále jsme ve spolupráci s NPÚ zaměřili velký počet hradů a zřícenin (Dívčí kámen, Frymburk, Vízmburk, Valdek, Valečov, Helfenburk, Buben, Týřov….), samostatných věží (Jenštejn, Juditina věž, Žebrák, Hazmburk…), kostelů (Hrubý Jeseník, Soběslav, Rakovník, Roudníky….)….

Nezávazná poptávka

Zaměření situací

Zhotovujeme zaměření výškopisu a polohopisu zadaného území s připojením do výškového systému Bpv a polohového S-JTSK. Součástí výkresu je vložená digitální katastrální mapa, prostorové body zaměření a textový soubor souřadnic měřených bodů.

Nezávazná poptávka

Rozměření výstav a veletrhů.

Pro pořadatele výstav, festivalů a veletrhů nabízíme rozměření poloh stánků v interiéru i exteriéru. Máme mnohaleté zkušenosti s rozměřováním na Výstavišti Praha v Holešovicích a v dalších i kongresových prostorech v Praze. Jsme schopni rozměřit Vaši zakázku během několika hodin.

Nezávazná poptávka